ΕΝΤΥΠΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Εταιρικά έντυπα και κατάλογοι προϊόντων επικοινωνούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας εταιρείας με τρόπο άμεσο και προσωπικό. Σας παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα των εργασιών μας στην κατηγορία αυτή.
θα δείτε δουλειές που έχουν σχεδιαστεί από εμάς καθώς επίσης και δημιουργίες άλλων σχεδιαστών (και καλών συνεργατών) για τους οποίους αναλάβαμε την εκτύπωση στο πιεστήριο μας.