ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ταυτότητα γενικότερα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Για την ακρίβεια είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τα οποία στο μυαλό ενός θεατή χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν οπτικά μια δεδομένη οντότητα από κάποια άλλη.

Ειδικότερα η εταιρική ταυτότητα αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων όπως το σήμα ή λογότυπο, το όνομα, γραμματοσειρές, χρωματικές παλέτες και γραφικά υποστήριξης. Ο αρμονικός συνδυασμός των παραπάνω συμβάλει στην μοναδικότητα και αναγνώρισή της.