ΤΟ ΚΤΗΜΑ Τ'ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΡΙΦΥΛΗ /2011

Σχεδιασμός ετικέτας για το Βιολογικό Οινοποιείο "ΤO KTHMA Τ'ΑΠΟΣΤΟΛΗ". Η Εριφύλη είναι Τοπικός Οίνος Σερρών από σταφύλια βιολογικής γεωργίας.

  • Σχεδιασμός
  • Θερμοτυπία Ετικέτας