ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΩΡΗΣ/2016

Σχεδιασμός λογοτύπου, γραφικών εταιρικής ταυτότητας για τον Μαιευτήρα Χειρουργό Γυναικολόγο, Γεώργιο Δ. Κώρη.

  • Σχεδιασμός λογοτύπου
  • Εφαρμογές Εταιρικής Ταυτότητας
  • Εκτύπωση καρτών
  • Εκτύπωση φακέλων
  • Εκτύπωση συνταγολογίου
  • Εκτύπωση κάρτας εγκύου